KIERSTIN JONSDOTTER 1

KIERSTIN JONSDOTTER2

KIERSTIN JONSDOTTER 3

TILL KRÖNIKAN
Det i boupptäckningen använda myntet är daler silvermynt och ören.
1 dl = 32 ören,
mkr = marker, ./. = ören,
g: = gammal.
Av namnunderskrifterna ser man, att släkten var anlitad och närvarande vid förrättningen.

Anders Hansson är således änkemannens broder, en av förmyndarna för den yngste sonen är änkemannens brorson, Anders Anders-
son i Stora Stensered, som är myndlingens kusin (i församlingsböckerna
stavas dennes namn alltid Jacob).

Skrivkunnig förrättningsman har antagligen varit Johan Biörnsson.

Eftersom bouppteckningen inte upptar något värde på jord eller hus, är det tydligt, att Jöns Hansson och hans hustru inte ägt Lilla Öna utan mot kontant betalning eller dagsverken arrenderat stället.

Skyldighet att underhålla husen på torpet synes ha förelegat.